Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57341
Title: Sử dụng công cụ lãi suất trong kiểm soát lạm phát ở Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Dậu
Keywords: Công cụ lãi suất;Kiểm soát lạm phát;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 4
Abstract: Lạm phát được coi là một hiện tượng đồng hành với nền kinh tế thị trường, do vậy trong điều kiện nền kinh tế hiện đại, kiểm soát lạm phát đã trở thành một trong những mục tiêu kinh tế cơ bản nhất của các quốc gia. Song, kiểm soát lạm phát như thế nào lại là vấn đề không đơn giản do lạm phát có những nguyên, nhân khác nhau và diễn ra trong môi trường kinh tế, xã hội khác nhau ở các nước, khiến cho việc sử dụng các công cụ kiểm soát lạm phát đạt được kết quả khác nhau. Bài viết này muốn đề cập tới việc sử dụng công cụ lãi suất trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam - trên phương diện bài học thành công và hạn chế của công cụ này.
Description: tr. 60-68
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57341
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2953-1-5350-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.