Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57344
Title: Doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh
Authors: Nguyễn, Hoàng Lan
Keywords: Doanh nghiệp;Đạo đức kinh doanh
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, H. L. (2004). Doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật, 20, 4, 69-81.
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế - Luật
Abstract: Đạo đức đang là một giá trị được đánh giá cao trong kinh doanh. Ngay từ những năm 1980, vấn đề đạo đức trong kinh doanh đã được đề cập đến nhưng nó chỉ trở nên thực sự cấp thiết từ nhừng năm gần đây. Xu hướng này hoàn toàn không phải là tình cờ mà được giải thích bởi sự cần thiết của nó trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của khoa học kỹ thuật, sự phát triển ngày càng cao của xã hội, cũng như xu hướng toàn cầu hoá ngày một mạnh mẽ, các quyêt định chiến lược của doanh nghiệp, mà đặc biệt là của các tập đoàn lớn xuvên quốc gia, có ảnh hưởng đáng kể trên các bình diện kinh tế, xã hội và môi trường của mỗi quốc gia. Người ta thường nghe nhắc đến hiện nay những khái niệm như “phát triển bền vững”, “tư cách công dân”,“trách nhiệm về mặt xã hội và môi trường” của doanh nghiệp. Các khái niệm này đều nhằm phản ánh một vấn đề lớn hiện nay: đó là đạo đức trong kinh doanh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57344
ISSN: 2588-1167
Language: vi
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2954-1-5352-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.