Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57349
Title: Nghiên cứu đề xuất áp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam
Authors: Đào, Hoa Mai
Sái, Công Hồng
Lê, Thái Hưng
Đinh, Thị Kim Thoa
Nguyễn, Thị Ngọc Bích
Lê, Kim Long
Keywords: Kĩ thuật đánh giá trong lớp học;kích thích năng lực;giải quyết vấn đề;năng lực sáng tạo;năng lực phản biện
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Đào, H. M, et al. (2013). Nghiên cứu đề xuất áp dụng các kĩ thuật đánh giá trong lớp học cho bậc học phổ thông ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục, 29, 2, 10‐23.
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục
Abstract: Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay là vấn đề cấp thiết, nhằm hướng đến kiểm tra đánh giá như là hoạt động học tập.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57349
Language: vi
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 495-1-948-1-10-20160507.pdf
  • Description : 
  • Size : 347.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.