Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57351
Title: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: Lê, Cảm
Keywords: Hệ thống pháp luật;Đấu tranh chống tội phạm;Việt Nam;Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyển (NNPQ) và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật (HTPL) về đấu tranh chống tội phạm của nước ta là rất cần thiết…
Description: tr. 1-12
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57351
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2923-1-5290-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.