Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57359
Title: Kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng mở của một số nước thành viên Asean
Authors: Phan, Huy Đường
Keywords: Điều chỉnh cơ cấu;Sản xuất nông nghiệp;Một số nước thành viên;Asean
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Trong các nước thành viên ASEAN, chúng tôi cho rằng phân tích quá trình thực hiện chính sách kinh tê đối ngoại theo hướng hội nhập, mở cửa có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với Việt Nam, nhất là trong vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp.
Description: tr. 29-35
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57359
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2926-1-5296-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.