Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga- nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57367Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga- nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57367