Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57370
Title: Xây dựng xã hội học tập - một xu hướng đổi mới phát triển của giáo dục thế kỉ XXI
Authors: Phạm, Tất Dong
Keywords: Xã hội học tập; ; ; ; ;;học tập suốt đời;kinh tế tri thức;xử lí thông tin thành tri thức;giáo dục ban đầu và giáo dục tiếp tục;cộng đồng học tập
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 29, Số 1;
Abstract: Vào những thập kỉ cuối của thế kỉ XX, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tạo ra những tiền đề quan trọng để nền kinh tế công nghiệp trên thế giới từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức. Xu thế hội nhập quốc tế thông qua dòng chảy toàn cầu hóa đã lôi cuốn nhiều quốc gia vào sân chơi hợp tác và cạnh tranh sôi động. Sự bùng nổ thông tin và việc sản xuất ra những tri thức mới, những công nghệ mới cho thấy, những kiến thức được tiếp thu trong hệ giáo dục ban đầu không thể sử dụng suốt đời, học vấn phổ thông không còn giúp cho con người đi thẳng vào lao động sản xuất. Vấn đề đặt ra là, con người cần biết cách học xử lí thông tin thành tri thức và phải học suốt đời để có thể đối mặt với sự phát triển vũ bão của khoa học và công nghệ trong một thế giới thay đổi vô cùng mau lẹ. Ở Việt Nam, trước xu thế phát triển giáo dục nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 927/QĐ-TTg ngày 22/6/2010 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020 chuyển mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình xã hội học tập (Nghị quyết Đại hội X của Đảng CSVN). Cần được hiểu xã hội học tập là nội dung cốt lõi của chủ trương đổi mới giáo dục trong những năm trước mắt.
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 29, Số 1 (2013) ; tr. 57-66
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57370
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 491-1-940-1-10-20160507 (1).pdf
  • Description : 
  • Size : 251.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.