Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57371
Title: Dự tính hợp lý và tác động của nó đối với thị trường chứng khoán
Authors: Nguyễn, Thị Thư
Keywords: Tính hợp lý;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Một trong những nhân tố không có khả năng lượng hoá chính xác nhưng lại có ảnh hưởng quan trọng, thậm chí quyết định đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế là yếu tố dự tính. Có thế nói, mọi lĩnh vực kinh tế đều chịu ảnh hưởng của yếu tố dự tính. Tài chính, tiền tệ và ngân hàng là những lĩnh vực mà nhân tố dự tính có ảnh hưởng rất mạnh.
Description: tr. 36-45
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57371
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2927-1-5298-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.