Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57374
Title: Nghiên cứu một số đặc điểm nhân trắc cơ bản của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội
Authors: Mai, Văn Hưng
Trần, Long Giang
Keywords: Nhân trắc;sau dậy thì;học sinh;pignet;BMI
Issue Date: 2013
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 29, Số 1;
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm đối tượng gồm 1200 học sinh (600 nam và 600 nữ) có độ tuổi từ 16 đến 18 thuộc 4 vùng sinh thái điển hình của thủ đô Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhìn chung các đặc điểm nhân trắc tuổi sau dậy thì điển hình như pignet và BMI của học sinh vùng nội thành tốt hơn so với học sinh vùng ngoại thành và vùng nông thôn,. Bên cạnh các yếu tố về di truyền, nội tiết hay chủng tộc thì các yếu tố môi trường sống, dinh dưỡng, tâm lí, hoạt động thể thao, điều kiện kinh tế và các điều kiện tự nhiên khác là những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến các chỉ số này của học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội... So sánh với các nghiên cứu khác cũng cho thấy các chỉ số nhân trắc này của học sinh THPT Hà Nội tốt hơn các nghiên cứu cùng lĩnh vực
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 29, Số 1 (2013) ; tr. 39-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57374
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 489-1-936-1-10-20160507.pdf
  • Description : 
  • Size : 235.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.