Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57378
Title: Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý tài chính của bảo hiểm xã hội
Authors: Phạm, Thùy Linh
Keywords: Thực trạng và giải pháp;Tăng cường quản lý;Tài chính;Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 15 của BHXH Việt Nam ngày 15/06/1995, trên cơ sở BHXH Hà Nội tiếp nhận thêm phần sự nghiệp BHXH từ Liên đoàn lao động và nhiệm vụ thu BHXH từ ngành Tài chính và Thuê chuyển sang. Từ đó, BHXH Hà Nội triển khai thực hiện BHXH theo quy định của Luật lao động trên cơ sở Điều lệ BHXH và quy chế quản lý tài chính do Bộ Tài chính ban hành. Ngày 16/01/2002 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định sát nhập bảo hiểm y tế vào BHXH Việt Nam, và ngày 09/01/2003 chế độ nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khoẻ được bố sung vào hệ thống các chế độ BHXH. Việc bổ sung và sát nhập các chế độ bảo hiểm cùng với Quyết định của Thủ tưỏng Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam ngày 02/01/2003 đã ảnh hưởng đến hoạt động quản lý tài chính của BHXH Hà Nội.
Description: tr. 53-59
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57378
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2929-1-5302-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.