Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57379
Title: Bàn về phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu kinh tế của Adam Smith
Authors: Đinh, Văn Thông
Keywords: Phương pháp tiếp cận;Nghiên cứu kinh tế;Adam Smith
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Adam Smith (1723-1790) là nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển Anh. Đối với trường phái này, điểm đặc trưng trong lý luận kinh tế của họ là ủng hộ kinh tế thị trường tự do cạnh tranh và thuyết giá trị - lao động; nền kinh tế thị trường với các quy luật vốn có của nó sẽ tự động điều tiết kinh tế và đảm bảo thăng bằng cung - cầu và cho rằng Nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế. Theo quan điểm của họ: kinh tế thị trường là một mô hình tăng trưởng tự động. Tác phẩm nổi tiếng của A. Smith là cuốn “The Wealth of Nations” (Của cải của các dân tộc) xuất bản lần đầu năm 1776 đã thể hiện rõ tinh thần đó.
Description: tr. 60-63
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57379
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2931-1-5306-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.