Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57380
Title: Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
Authors: Trần, Quang Tuyến
Keywords: Giải pháp;Khả năng cạnh tranh;Ngân hàng thương mại;Việt Nam;Hội nhập Quốc tế
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 3
Abstract: Ngày nay, toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành một xu thế mới của quá trình phát triển kinh tế thế giới. Thực chất, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình chủ động gắn kết nền kinh tế của mỗi quổc gia với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực tự do hoá và mở cửa trên các cấp độ đơn phương, song phương và đa phương. Hội nhập kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng được thể hiện ở quy mô của đối tác nước ngoài và mức độ kiểm soát của họ vào khu vực đó.
Description: tr. 64-74
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57380
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2933-1-5310-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.