Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57381
Title: Gia đình Chúa Trịnh Tráng với Đạo Phật
Authors: Đỗ, Thỉnh
Keywords: Chúa Trịnh Tráng
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Sách Đại việt sử ký toàn thư đời lê
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học 1997 ;1tr. ; TNS10913
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57381
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10913.pdf
  • Description : 
  • Size : 982.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.