Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57383
Title: Thiền trong hội họa và âm nhạc
Authors: Ngọc, Trâm
Keywords: Thiền định
Issue Date: 1997
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thiền học cũng như Lão học không những chỉ ra lợi ích của cái có mà còn nhấn mạnh lợi ích của cái không
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học 1997 ;5tr. ; TNS10916
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57383
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10916.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.