Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57389
Title: Thân hành niệm
Authors: Thích, Đức Thông
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết thảo luận về Thân hành niệm, một tư tưởng trong Đạo Phật
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2004; 4 tr. ; TNS10332
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57389
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10332.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.