Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57390
Title: Đạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (Bioesthique) (tiếp theo và hết)
Authors: Trịnh, Nguyên Phước
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thái độ của đạo Phật trước vấn đề phá thai (ngưng thai) -- Thái độ trước sự thụ thai nhân tạo, thụ thai trong ống nghiệm -- Thái độ trước vấn đề di truyền -- Thái độ trước những thí nghiệm trên con người và súc vật
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2004; 5 tr. ; TNS10333
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57390
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10333.pdf
  • Description : 
  • Size : 20.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.