Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57392
Title: Luật Quân Bình của người phương Đông trong cuộc sống con người
Authors: Trần, Đức Công
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Trình bày quan điểm của Đạo học phương Đông về "Trung dung" đối với cuộc sống. Giới thiệu Quan điểm của Đạo Phật về "Trung đạo" đối với cuộc sống
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2004; 10 tr. ; TNS10335
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57392
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10335.pdf
  • Description : 
  • Size : 42.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.