Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57393
Title: Chùa Bích Động
Authors: Nguyễn, Đại Đồng
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Bích Động
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu Chùa Bích Động thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do 2 Hòa thượng quê Nam Định vì lòng mộ đạo Phật, hai vị rủ nhau đi tìm cảnh ngoạn mục, trên non dưới nước, họ quyết định lập thảo am thờ Phật. Sau đó chủa được dựng lên dựa vào sườn núi, chia làm 3 nếp: Hạ, Trung, Thượng
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 5/2004; 2 tr. ; TNS10336
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57393
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10336.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.09 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.