Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57397
Title: Phật giáo Nam tông Khơ Me nét đặc trưng trong văn hóa cộng đồng
Authors: Trung Kiên
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Phật giáo Nam tông Khơ Me
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: T. K. (2004). Phật giáo Nam tông Khơ Me nét đặc trưng trong văn hóa cộng đồng. Tạp chí nghiên cứu Phật học, 5, 50-53.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu Phật học
Abstract: Bài viết trình bày một số nét khái quát về Phật giáo Nam tông của đồng bào Khơ Me ở Đồng bằng sông Cửu Long và những mối quan hệ đến cộng đồng người Khơ Me ở khu vực này
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57397
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10340.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.