Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57400
Title: Đọc "Giải thích truyện Quan Âm Thị Kính"
Authors: Nguyễn, Hữu Minh
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Nguyễn, Hữu Minh. (2004). Đọc "Giải thích truyện Quan Âm Thị Kính". Tạp chí nghiên cứu Phật học, 5, 58.
Abstract: Bài viết luận bàn về một số giáo lý của Đức Phật thông qua giá trị tác phẩm "Giải thích truyện Quan Âm Thị Kính", đó là quá trình tu hành vô cùng gian khổ, cuối cùng thì đắc đạo của Quan Âm Thị Kính, qua đó tìm hiểu một số khái niệm về "Vô thường", "Khổ", "Không", "Vô ngã"...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57400
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10343.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.