Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57410
Title: Kinh nghiệm 8 quốc gia xây dựng đại học đẳng cấp thế giới
Authors: Đinh, Ái Linh
Keywords: Kinh nghiệm 8 quốc gia;đại học đẳng cấp thế giới;xây dựng đại học đẳng cấp thế giới
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30, Số 1;
Abstract: Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đại học đẳng cấp thế giới của 8 nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức, Pháp, Nga, Canada cho thấy các nước đều có dự án xây dựng đại học đẳng cấp thế giới khá đa dạng, nhưng nội dung chủ yếu vẫn là tập trung đầu tư kinh phí để đẩy nhanh khả năng nghiên cứu khoa học của các trường đại học và các viện nghiên cứu, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; xây dựng các trường đại học trọng điểm, rồi nâng lên trình độ đẳng cấp thế giới; từ đó nâng cao tính cạnh tranh giáo dục đại học trên phạm vi toàn cầu
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 30, Số1 (2014) ; tr. 61-70
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57410
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 333-1-632-1-10-20160427.pdf
  • Description : 
  • Size : 347.51 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.