Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57428
Title: Giảng dạy theo năng lực và đánh giá theo năng lực trong giáo dục: Một số vấn đề lý luận cơ bản
Authors: Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Năng lực;giảng dạy năng lực;đánh giá năng lực;giáo dục theo năng lực
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30, Số 2;
Abstract: Sự phát triển nhanh chóng về thông tin cũng như khoa học kỹ thuật đã thay đổi hình thái giáo dục. Giáo dục đang chuyển dần từ giáo dục theo nội dung kiến thức sang giáo dục theo năng lực, theo đó người học khi tốt nghiệp ra trường có đủ năng lực để nắm vững kiến thức và kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội cũng như thị trường lao động. Hệ thống giáo dục của Việt Nam để theo kịp với các hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới cũng đã bắt đầu chuyển đổi sang hình thái giáo dục năng lực. Nghiên cứu này tập trung phân tích các khái niệm của giáo dục năng lực cũng như phương pháp giảng dạy và đánh giá theo năng lực và các gợi ý cho việc chuyển đổi được thành công
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 30, Số 2 (2014) ; tr. 56-64
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57428
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 323-1-614-1-10-20160427.pdf
  • Description : 
  • Size : 153.2 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.