Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57430
Title: Không gian văn hoá Tây Đô (Một số biến đổi từ sau khi trở thành Tây Đô)
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, T. T. (2008). Không gian văn hoá Tây Đô (Một số biến đổi từ sau khi trở thành Tây Đô). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học xã hội và nhân văn, 24, 203-210.
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn
Abstract: Tây Đô (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) lả vùng đất có vị thế đặc biệt quan trọng xét cá về góc độ địa- chính trị và địa-quân sự. Đây là nơi chuyển tiếp từ miến núi xuống đồng bằng có kiến tạo địa chất phức tạp, đan xen các dạng địa hình đồng bằng, vùng đồi và núi đá. Từ xa xưa Tây Đô là địa bàn sinh tụ của nhiều dân tộc khác nhau. Đặc điềm phong phú về điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái, đa dạng vé cư dân đã có tác động không nhỏ đến phương thức sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và tạo nên những đặc trưng văn hóa cộng đồng của cư dân vùng đất Tây Đô
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57430
Language: vi
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3410-1-6096-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.