Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57442
Title: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học bằng phương tiện dạy học hiện đại ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Authors: Lê, Thị Minh Thanh
Keywords: Phương tiện dạy học;số liệu;câu hỏi;điều tra;giải pháp
Issue Date: 2014
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 30, Số 3;
Abstract: Qua phân tích số liệu thu được từ phiếu điều tra thực trạng dạy học bằng phương tiện dạy học ở Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, kết hợp với phỏng vấn giảng viên và sinh viên, bài báo đã đưa ra những hạn chế của các giảng viên khi sử dụng phương tiện dạy học hiện đại và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học hiện đại
Description: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục ; Tập 30, Số 3 (2014) ; tr. 41-47
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57442
Appears in Collections:Education Research

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 310-1-594-1-10-20160427.pdf
  • Description : 
  • Size : 393.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.