Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57446
Title: Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thái Hà
Keywords: Thị trường đất;Bất động sản;Thị trường vốn;Việt Nam
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 2
Abstract: Nghiên cứu sự phát triển của thị trường tài chính của các quốc gia trên thế giới người ta thấy nổi lên hai đối cực ở những quốc gia phát triển, giá trị của những công cụ đó có cơ sở là đất đai và bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị của thị trường nợ. Ví dụ, tại Anh tỉ lệ tín dụng được bảo đảm bằng tài sải nhà ở chiếm tới 42% trong tổng số 24 triệu tài sản nhà ở có khả năng thế chấp (Miirca Fauré, 1997). Tại Mỹ, thị trường cần có là bộ phận cấu thảnh lớn nhất của thị trường vốn
Description: tr. 28-38
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57446
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2916-1-5276-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.