Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57449
Title: Một số giải pháp cơ bản xử lý vấn đề di dân mùa vụ nông thôn - đô thị
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Giải pháp cơ bản;Di dân mùa vụ;Nông thôn đô thị
Issue Date: 2004
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 20;Số 2
Abstract: Di dân mùa vụ nông thôn - đô thị là hiện tượng phổ biến, gắn liền với qúa trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở những các nước đang phát triển. Các đô thị, các khu công nghiệp đang trong thời kỳ phát triên là nơi lao động nông thôn hy vọng di chuyển đến sẽ tìm được việc làm và tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Trong nền kinh tế thị trường, sức lao động là hàng hoá và sự vận động của hàng hoá này là do các quy luật thị trường chi phối. Sự di chuyển của hàng hoá sức lao động từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao là tất yếu khách quan. Chừng nào thành phố có nhu cầu thì sức lao động đang dư thừa ở nông thôn - nơi “cung” sẽ còn di chuyển đến đê đáp ứng “cầu” của thành phố
Description: tr. 39-46
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57449
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2917-1-5278-1-10-20161128.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.