Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57460
Title: Bước đầu phân tích sự tiến thoái lưỡng nan của thân phận da đen
Authors: Liang Jin-song, Zhang Zhifu, Tang Guo-qing
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Liang Jin-song, Zhang Zhifu, Tang Guo-qing;
Abstract: Bài viết này bần luận về (ư tưởng hậu thực dân. sự Hến thoái lưỡng nan của thân phận da đen trong bối cảnh nguyên mẫu và bản sao của nền vãn minh da tráng, vả lý do lại sao người da đen lại trớ thành nạn nhân của việc phủ nhận cốt lỗi vãn hóa của chỉnh họ cũng như việc bị chổi bò bời dòng vãn hóa chủ lưu và người da trắng
Description: tr. 226-230
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57460
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3413-1-6102-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.