Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57474
Title: Bàn thêm vê phạm trù thức trong tiếng Anh và tiếng Việt (theo quan điểm chức năng - hệ thống)
Other Titles: The concept of mood in English and Vietnamese (some comments in the light of systemic functional)
Authors: Trần, Hữu Mạnh
Trần, Thị Thanh Vân
Keywords: Tiếng Anh;Tiếng Việt;Phạm trù thức
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 23;Số 3
Abstract: Bài báo tổng lược về THỨC trong ngữ pháp truyền thống và trong một số hướng nghên cứu ngữ pháp mới. Theo quan điển của Halliday, bài viết phân tích cách thể hiện của thực trong hai ngôn ngữ Anh Việt, nêu rõ cách hiểu thức trong hai ngôn ngữ, một vài gợi ý về cách xử lý văn bản Anh - Việt trên khái niệm THỨC
Description: tr. 167-179
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57474
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 23.3.4.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.