Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57480
Title: Cái mới trong ngôn ngữ thơ Hồ Chí Minh dưới cách nhìn của lý thuyết ẩn dụ
Authors: Hữu Đạt
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 243*330;
Abstract: Bài báo này áp dụng lý thuyết về ngôn ngữ học trị nhận, cụ thể là lý thuyết về ẩn dụ tri nhận đề phân tích một số bài thơ trong tập " Nhật ký trong tù" của Hồ Chí Minh. Ngoài việc trình bày những quan niệm cơ bản về ẩn dụ tri nhận, tác giả còn phân tích những hạn chế của Lakoff và John trong cách nhìn của lý thuyết ngôn ngữ học vào ngôn ngữ thơ ca hiện đại. Nhờ đó, bằng thao tác phân tích hình tượng theo hai con đường lập mã và giải mã, tác giả bài báo đã tìm ra những cái mới trong cách dùng ngôn ngữ của " Nhật ký trong tù". Kết quả phân tích cho phép người đọc hình dung được tầm sâu trong tư duy triết học và tư duy thơ ca của nhà thơ Hồ Chí Minh.
Description: tr. 243-250
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57480
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities
Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3416-1-6108-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.