Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57510
Title: Vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Authors: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Hồi Loan
Keywords: Vốn xã hội;phát triển nguồn nhân lực trẻ;Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Issue Date: 2016
Publisher: H: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Description: 181 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57510
Appears in Collections:600 - Khoa học ứng dụng

Files in This Item:
Thumbnail

 • File : 00080000309(1).pdf
 • Description : 
 • Size : 6.55 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00080000309(3).pdf
 • Description : 
 • Size : 3.66 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00080000309(4).pdf
 • Description : 
 • Size : 5.34 MB
 • Format : Adobe PDF
 • Thumbnail

 • File : 00080000309(2).pdf
 • Description : 
 • Size : 8.91 MB
 • Format : Adobe PDF


 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.