Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57512
Title: Nguyên tắc tranh tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam và một số kiến nghị
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Keywords: Nguyên tắc tranh tụng;Luật tố tụng hình sự Việt Nam;Kiến nghị
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 4
Abstract: Mục đích và nhiệm vụ của hoạt động tố tụng hình sự của nước ta là phát hiện chính xác nhanh chóng và xử lý thông minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội ...
Description: tr. 9-23
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57512
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3913-1-7215-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.