Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57517
Title: Dân chủ và sự độc lập của tòa án
Authors: Võ, Trí Hảo
Keywords: Dân chủ;Độc lập;Tòa án
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 4
Abstract: Hiện nay Đảng và Nhà nước đang chủ trương cải cách các cơ quan tư pháp nhằm duy trì pháp chế và bảo vệ các quyền công dân một cách hiệu quả hơn.
Description: tr. 29-36
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57517
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3915-1-7219-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.