Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57518
Title: Phân tích lỗi sai học sinh thường gặp khi sử dụng phó từ “就” đứng sau trạng ngữ chỉ thời gian 时间状语之后副词“就”的偏误分析
Other Titles: An analysis of grammatical errors concerning 就as an adverb after time adverbial
Authors: Hoàng, Lộ Dương
Cầm, Tú Tài
Keywords: Trạng ngữ biểu thị thời gian;Phó từ “就”;Lỗi sai
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 1
Abstract: Phó từ “就” có nhiều chức năng khác nhau. Trong bài viết này chúng tôi chỉ tập trung khảo sát một số lỗi sai khi học sinh sử dụng phó từ “就” đứng sau trạng ngữ chỉ thời gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau thời điểm bắt đầu với cấu trúc “从… /từ …” và sau một khoảng thời gian được mặc định, học sinh thường không sử dụng từ “就”; chức năng kết nối trong văn bản của “就” cũng thường bị bỏ qua; học sinh Việt Nam thường dùng sai “已经/đã” thay cho “就”; sau cấu trúc “… 的时候/khi…” hoặc “… 以后/sau khi…” lại sử dụng “就”. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ, và do nắm bắt không đầy đủ về tính đa nghĩa của phó từ “就” gây ra.
Description: tr. 31-40
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57518
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.1.5.pdf
  • Description : 
  • Size : 274.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.