Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57522
Title: Một vài ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung chế độ học phí, mức và khung học phí để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay
Authors: Phạm, Văn Ngọc
Keywords: sửa đổi, bổ sung chế độ học phí,;mức và khung học phí;điều kiện thực tế hiện nay
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 4
Abstract: Ngày 31/3/1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 70/1998/QD-TTg về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân...
Description: tr. 65-72
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57522
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3916-1-7221-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.