Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57523
Title: Về thực tập sư phạm của sinh viên hệ sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Other Titles: About teaching practice of the College of Foreign Languages students, Vietnam National University, Hanoi
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Đỗ, Thị Phương Thúy
Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Thực tập sư phạm;Sinh viên;Trường Đại học Ngoại ngữ
Issue Date: 2009
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 25;Số 1
Abstract: Thực tập sư phạm (TTSP) là khâu thực tập nghề rất quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên. Báo cáo khoa học đã đi sâu khảo sát, phân tích khá toàn diện thực trạng TTSP của sinh viên Sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), từ thực trạng thực tập giảng dạy, thực tập công tác chủ nhiệm lớp đến những thuận lợi, khó khăn sinh viên gặp phải trong quá trình thực tập sư phạm TTSP làm ảnh hưởng đến sự thay đổi thái độ của họ đối với nghề sư phạm. Báo cáo cũng đã đưa ra một số những khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng TTSP cho sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.
Description: tr. 51-56
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57523
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 25.1.7.pdf
  • Description : 
  • Size : 185.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.