Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57525
Title: Văn hóa và lối sống của thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quôc tế: một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận
Authors: Phạm Hồng Tung
Keywords: thanh niên,văn hóa thanh niên, lối sống thanh nhiên
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 148-156;
Abstract: Trong bài nghiên cứu này tác giả tập trung làm sáng tỏ những khía cạnh lý thuyết khoa học và cách tiếp cận đối với ba khái niệm công cụ quan trọng nhất trong nghiên cứu về thanh niên đó là thanh niên, văn hóa thanh niên và lối sống thanh nhiên.
Description: tr. 148-156
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57525
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3405-1-6086-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.