Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57526
Title: Giáo trình địa lý du lịch
Authors: Trần, Đức Thanh
Keywords: Địa lý;Địa lý du lịch
Issue Date: 2017
Publisher: H: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Description: 447 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57526
Appears in Collections:900 - Lịch sử và địa lý

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00080000324(2).pdf
  • Description : 
  • Size : 26.27 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : 00080000324(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 25.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.