Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57533
Title: Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình phạt từ phương diện là những hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cơ bản của tòa án
Authors: Chu, Thị Trang Vân
Keywords: Định tội;Hình phạt;Pháp luật hình sự;Tòa án
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 19;Số 4
Abstract: Quyết định hình phạt (QĐHP) là một giai đoạn rất quan trọng trong hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân, là việc tòa án lựa chọn loại hình phạt cụ thể được quy định trong luật hình sự tương ứng với một cấu thành tội phạm cụ thể để áp dụng đối với người phạm tội thể hiện trong bản án buộc tội.
Description: tr. 73-81
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57533
ISSN: 2588-1167
Appears in Collections:Legal Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3917-1-7223-1-10-20170301.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.