Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57535
Title: Một số vấn đề thường gặp khi xây dựng và thực thi chiến lược đào tạo, phát triến nguồn nhân lực trong tổ chức
Authors: Trương Thu Hà
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 74-80;
Abstract: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực. Nó có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo lực lượng lao động đủ năng lực thực hiện hiệu quả sứ mệnh của tổ chức. Tuy nhiên, một số tổ chức đôi khi còn lưỡng lự khi phải thực hiện đào tạo - phát triển nguồn nhân lực cũng như vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bài viết trình bày và đề xuất hướng giải quyết cho một số vấn đề thường gặp trong khi xây dựng, thực thi chiến lược đào tạo - phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.
Description: tr. 74-80
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57535
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3395-1-6066-1-10-20161212.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.