Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57537
Title: Vai trò của ý thức trong đời sống
Authors: Lê, Hữu Tuấn
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Triết lý Phật giáo;Ý thức
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Citation: Lê, H. T. (2004). Vai trò của ý thức trong đời sống. Tạp chí nghiên cứu Phật học, Số 6/2004, 7-10.
Series/Report no.: Tạp chí nghiên cứu Phật học
Abstract: Bài viết trình bày một số khía cạnh của ý thức - một hiện tượng tinh thần vô cùng phức tạp
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57537
Language: vi
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10344.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.