Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57539
Title: Lược bàn ý nghĩa tịnh độ
Authors: Thích Thanh Huân
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Giải thích đề -- Nguồn gốc tư tưởng -- Các loại Kinh luận -- Tư tưởng giáo phái -- Phương pháp tu hành --
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 3 tr. ; TNS10346
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57539
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10346.pdf
  • Description : 
  • Size : 14.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.