Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57540
Title: Triển vọng về sự phát triển của Đạo Phật trên thế giới vào thế ý XXI
Authors: Đặng, Nguyên Phả
Mật Nghiệm
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thực trạng của nhân loại ngày nay -- Hiện trạng của các tôn giáo trên thế giới -- Hướng tinh thần đòi hỏi của nhân loại -- Sự cống hiến của Phật giáo cho nhân loại -- Triển vọng về sự phát triển của Phật giáo trong thế kỷ này
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 7 tr. ; TNS10347
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57540
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10347.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.