Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57541
Title: Sơ lược một số quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo
Authors: Tích Gia Quang
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu sơ lược một số quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo của Thượng tọa Tích Gia Quang
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 2 tr. ; TNS10348
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57541
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10348.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.