Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57542
Title: Quá trình tồn tại và phát triển của Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam (Tiếp theo)
Authors: Minh Nga
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Giáo hội Phật giáo
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về quá trình phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1958 - nay (bao gồm 2 thời kỳ từ 1958-1975 và từ 1975 - nay)
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 2 tr. ; TNS10349
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57542
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10349.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.