Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57543
Title: Giá trị lịch sử chùa Liên Đàm - nhìn từ một sự kiện lịch sử ít người quan tâm
Authors: Nguyễn, Mạnh Cường
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Liên Đàm
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu một số đặc điểm khái quát của chùa Liên Đàm (chùa Đầm Sen) của Làng Linh Đường, đây là ngôi chùa mang một đặc trưng Phật giáo rõ nét
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 7/2004; 2 tr. ; TNS10350
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57543
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10350.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.