Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57544
Title: Đôi nét về Phật giáo Cao Bằng
Authors: Trung Kiên
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Cao Bằng
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu một cách sơ lược về Phật giáo tỉnh Cao Bằng nhìn từ các góc độ: lịch sử phát triển; cơ sở thờ tự; tín đồ Phật tử; chức sắc Phật giáo; các hoạt động tu học và thực hành tín ngưỡng...Và khẳng định rằng giáo lý Phật giáo đã được hoằng dương đến đây khá sớm, các hoạt động tín ngưỡng theo khuynh hướng Phật giáo cũng đã xuất hiện từ lâu trên vùng đất phiên dậu này
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 2 tr. ; TNS10351
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57544
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10351.pdf
  • Description : 
  • Size : 8.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.