Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57545
Title: Chùa Một Cột tròn 995 năm tuổi
Authors: Huyền Cương
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Một Cột
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày đôi nét khái quát về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và kiến trúc độc đáo của ngôi Chùa Một Cột - một ngôi chùa lâu đời đã gần 955 năm tuổi
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 3 tr. ; TNS10352
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57545
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10352.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.