Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57548
Title: Thiền Định với những người trẻ tuổi
Authors: Lưu, Thị Quyết Thắng
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tư tưởng Phật giáo;Thiền định
Issue Date: 2004
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày vấn đề thực hành Thiền định - lộ trình thanh tịnh hóa tâm hồn của những người trẻ tuổi ngày nay...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/2004; 4 tr. ; TNS10355
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57548
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10355.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.