Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57549
Title: Vài nét về giáo lý Phật giáo nguyên thủy qua các Kinh Nikaya
Authors: Thích, Gia Quang
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Giáo lý Phật giáo;Kinh Nikaya
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày khái quát về giáo lý Phật giáo nguyên thủy qua các Kinh Nikaya
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 3 tr. ; TNS10104
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57549
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10104.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.