Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57553
Title: Tìm hiểu những khía cạnh xã hội của tình hình phát triển Phật giáo ở Hà Nội thời kỳ đổi mới
Authors: Trần, Văn Trình
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Hà Nội
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề những người đến chùa lễ bái vãng cảnh, tức là nghiên cứu những khía cạnh xã hội cho tình hình phát triển Phật giáo ở Hà Nội thời kỳ đổi mới từ góc độ những người đến chùa (giới hạn ở ba ngôi chùa được coi là lớn nhất ở Hà Nội như: chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, chùa Hà trên cơ sở phỏng vấn, điều tra xã hội học...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 2/1998 ; 4 tr. ; TNS10108
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57553
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10108.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.